Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Các tính năng lọc phía sau

Áp suất chính xác cao kiểm soát thiết kế, thời gian kiểm soát, điều khiển bằng tay làm sạch;

Kiểm soát Hiển thị thiết kế giao diện người dùng thân thiện, các hoạt động là rất đơn giản;

Không có bên ngoài bề mặt tiếp xúc với dây điện, an toàn và đáng tin cậy.

Giao diện điều khiển: màn hình hiển thị kỹ thuật số, nhô lên, chuyển đổi

Loại bộ lọc: Kim loại hình nêm net

Kiểm soát các phương pháp: áp lực, thời gian, thiết kế điều khiển bằng tay;

Kiểm soát phương pháp: thời gian, thiết kế điều khiển bằng tay

Bộ lọc đặc biệt đơn vị cấu trúc thiết kế bền vững

Làm sạch độc đáo thiết kế để đạt được tải thấp, đầu thấp, thống nhất nước thải;

Điều khiển điện tử bảng điều hướng để đáp ứng yêu cầu người sử dụng tại ngẫu nhiên điều chỉnh;