Trang chủ > Chứng chỉ


ASME U CERTIFICATION(001).jpgBusiness License(001).jpgBV Certificate(001).jpg
ASME U CHỨNG NHẬN Giấy phép kinh doanh Chứng chỉ BVCertificate Of Credit(001).jpgCertificate Of Pressure Vessel(001).jpgForeign Trade Registration Form(001).jpg
Giấy chứng nhận tín dụng Giấy chứng nhận áp lực tàu Mẫu đăng ký thương mại nước ngoàiISO9001 certificate  (2017)(001).jpgPermit for Opening Bank Account(001).jpgSwift Code(001).jpg
Chứng nhận ISO9001 (2017) Giấy phép mở tài khoản ngân hàng Mã Swift1.Multi channel statinless steel power sintered cartridge(001).jpg2.Cross flow self cleaning filter(001).jpg3. Statinless  steel sintered cartridge joint(001).jpg
Đa kênh thép không gỉ điện thiêu kết cartridge Bộ lọc tự làm sạch dòng chảy chéo Thép không gỉ thiêu kết cartridge doanh4. Scraper self cleaning filter(001).jpg5.backwash filter(001).jpg6. Precision filter(001).jpg
Scraper tự làm sạch bộ lọc bộ lọc rửa ngược Bộ lọc chính xác7.Multi function self cleaning filter(001).jpg8.Low discharge backwash filter(001).jpg9.Natural gas filter(001).jpg
Bộ lọc tự làm sạch đa chức năng Bộ lọc rửa ngược xả thấp Bộ lọc khí thiên nhiên10.Natural gas filter separator(001).jpg11.Online filter(001).jpg12.Deep filtration stainless steel power sintered cartridge(001).jpg
Bộ tách lọc khí tự nhiên Bộ lọc trực tuyến Lọc sâu thép không gỉ điện thiêu kết cartridge