Hồ sơ công ty

YNT Petrochemical Máy móc thiết bị Công ty TNHH

như là một công ty con được thành lập bởi Vô Tích Aochi Lọc Thiết bị Công ty TNHH vào tháng Tư năm 2007 ở Vô Tích, Trung Quốc, là một trong những hàng đầu trong nước ...

Hơn