Về chúng tôi

Hồ sơ công ty YNT Petrochemical Máy móc thiết bị Công ty TNHH như là một công ty con được thành lập bởi Vô Tích Aochi Lọc Thiết bị Công ty TNHH vào tháng Tư năm 2007 ở Vô Tích, Trung Quốc, là một trong những hàng đầu trong nước ...

Sản phẩm nổi bật

Tin tức mới nhất

News

Ba khía cạnh để thúc đẩy sự phát ...

Ngành công nghiệp van là một nhánh quan trọng của máy móc nói chung của chúng tôi. Sản phẩm của nó được sử dụng rộng...